AnnaBet.com

Narzędzie do zakładów wzajemnych

Kursy Wyczyść | Demo | Ustawienia


When you BACK the odds of 1.60:

1.60 - 5% prowizja = 1.57 kurs rzeczywisty (z odliczoną prowizją) (63.7%)
1.60 - 4% prowizja = 1.58 kurs rzeczywisty (z odliczoną prowizją) (63.3%)
1.60 - 3% prowizja = 1.58 kurs rzeczywisty (z odliczoną prowizją) (63.3%)
1.60 - 2% prowizja = 1.59 kurs rzeczywisty (z odliczoną prowizją) (62.9%)
1.60 - 1% prowizja = 1.59 kurs rzeczywisty (z odliczoną prowizją) (62.9%)

When you LAY the odds of 1.60:

1.60 - 5% prowizja = 2.58 kurs rzeczywisty (z odliczoną prowizją) (38.8% / 61.2%)
1.60 - 4% prowizja = 2.60 kurs rzeczywisty (z odliczoną prowizją) (38.5% / 61.5%)
1.60 - 3% prowizja = 2.62 kurs rzeczywisty (z odliczoną prowizją) (38.2% / 61.8%)
1.60 - 2% prowizja = 2.63 kurs rzeczywisty (z odliczoną prowizją) (38.0% / 62.0%)
1.60 - 1% prowizja = 2.65 kurs rzeczywisty (z odliczoną prowizją) (37.7% / 62.3%)


Przewodnik: Wprowadź jeden bądź dwa kursy. To narzędzie odlicza prowizję o wartości od 1% do 5% od zaakceptowanych od innych graczy kursów i przelicza oferowane innym kursy jako te pierwsze (po kursie europejskim) odliczając prowizję 1-5%. Prawdobodobieństwa podane w nawiasach są to kursy w ujęciu procentowym. Możesz użyć dowolnego formatu kursu (europejski, angielski, amerykański). Wynik będzie zamieniony na kurs europejski.