AnnaBet.com

Narzędzie do zakładów wzajemnych

Kursy Wyczyść | Demo | Ustawienia


Przewodnik: Wprowadź jeden bądź dwa kursy. To narzędzie odlicza prowizję o wartości od 1% do 5% od zaakceptowanych od innych graczy kursów i przelicza oferowane innym kursy jako te pierwsze (po kursie europejskim) odliczając prowizję 1-5%. Prawdobodobieństwa podane w nawiasach są to kursy w ujęciu procentowym. Możesz użyć dowolnego formatu kursu (europejski, angielski, amerykański). Wynik będzie zamieniony na kurs europejski.