Randomizer

2.5s
Wprowadź nazwy oddzielone znakiem podziału linii (enter), to znaczy każdą nazwą w osobnym wierszu.
Twoje Informacje (max. 10)
Przykładowe dane: Top 100 Boy Names ⟩⟩ Top 100 Girl Names ⟩⟩ U.S. States ⟩⟩ European Countries ⟩⟩ Top 100 Movies ⟩⟩ Top 100 Most Visited Cities ⟩⟩ 1-40 ⟩⟩ 1-50 ⟩⟩ 1-100
Unibet: Choose Your Bonus

You are in luck as you are eligible to the Unibet sign up bonus. No matter if you like to place a sports bet, play some casino games, or play poker, Unibet has the bonus that fits you best. No need for a bonus code on Unibet, with one click you select your preferred bonus.

Read more

Zarządzanie kapitałem — zależności między kursem, przewagą i wariancją

Zarządzanie kapitałem (ang. bankroll management) przy robieniu zakładów i rozumienie pojęcia wariancji są najważniejszymi umiejętnościami graczy. Jakie istnieją zależności między kursem, przewagą i wariancją? Jaki jest wpływ różnych kursów na zmiany wielkości kapitału?

Read more