AnnaBet.com

Orodje stavne menjave

kvote reset | Demo | Nastavitev


When you BACK the odds of 1.60:

1.60 - 5% provizija = 1.57 veljavna kvota (učinkovita) (63.7%)
1.60 - 4% provizija = 1.58 veljavna kvota (učinkovita) (63.3%)
1.60 - 3% provizija = 1.58 veljavna kvota (učinkovita) (63.3%)
1.60 - 2% provizija = 1.59 veljavna kvota (učinkovita) (62.9%)
1.60 - 1% provizija = 1.59 veljavna kvota (učinkovita) (62.9%)

When you LAY the odds of 1.60:

1.60 - 5% provizija = 2.58 veljavna kvota (učinkovita) (38.8% / 61.2%)
1.60 - 4% provizija = 2.60 veljavna kvota (učinkovita) (38.5% / 61.5%)
1.60 - 3% provizija = 2.62 veljavna kvota (učinkovita) (38.2% / 61.8%)
1.60 - 2% provizija = 2.63 veljavna kvota (učinkovita) (38.0% / 62.0%)
1.60 - 1% provizija = 2.65 veljavna kvota (učinkovita) (37.7% / 62.3%)


Pojasnilo: Vnesite 1 ali 2 kvoto. To orodje odšteje 1.5% provizije od Back kvote in izračuna Lay kvoto (mišljena je kvota, ki jo ponujate ostalim) kot Back kvoto (normalna decimalna kvota) zmanjšana za 1.5% provizijo direktno iz kvote. Verjetnosti zraven kvot so tiste kvote spremenjene v verjetne procente. Vnesete lahko poljubni stil kvote EU/UK/US. Te bodo avtomatično spremenjene v decimalne.